Obnova nadhoda preko železniške proge v km 150+528 in brvi preko Grubarjevega kanala v podaljšku Streliške ulice na Hradeckega cesto

Zaključen: 7. 8. 2012

Datum objave: 11. 7. 2012
Rok za prijavo: 7. 8. 2012

JN: 7560-12-220058

Objava na Portalu javnih naročil: JN7477/2012.

Obrazci

Razpisne datoteke