Obnova stavbne lupine, pročelij in stavbnega pohištva na objektu Jurčičev trg 2 v okviru projekta Ljubljana - moje mesto

Zaključen: 7. 5. 2013 , odpiranje prijav: 8. 5. 2013

Datum objave: 18. 4. 2013
Rok za prijavo: 7. 5. 2013 do 12.00 ure.
Odpiranje prijav: 8. 5. 2013 ob 13.30 uri, Ljubljana, Dalmatinova 1, II. nadstropje

Številka:430-38/2013-5; Oznaka JN:7560-13-220007.

Kratek opis naročila ali nabave:
Izvedba gradbeno obrtniških del na objektu Jurčičev trg 2.

Objava na Portalu javnih naročil : JN4428/2013.

Obrazci

Razpisne datoteke