Obnovo stavbne lupine na objektu Trubarjeva 17 v okviru projekta Ljubljana - moje mesto

Zaključen: 26. 9. 2013 , odpiranje prijav: 26. 9. 2013

Datum objave: 12. 9. 2013
Rok za prijavo: 26. 9. 2013 do 9:00 ure.
Odpiranje prijav: 26. 9. 2013 ob 10:00 uri, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Lljubljana

Številka: 430-578//2013-8; Oznaka JN:7560-13-220052

Objava na Portalu javnih naročil: JN11523/2013.

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj:  20. 9. 2013 do 15:00 ure.
 

Obrazci

Razpisne datoteke