Odprti, projektni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za: DOŽIVLJAJSKI MOST MUSTE

Zaključen: 19. 9. 2019

Datum objave: 15. 7. 2019
Rok za prijavo: 19. 9. 2019

Objava: na portalu javnih naročil pod številko:JN005021/2019-I01.

Rok za vsebinska vprašanja natečajnikov: 16. 8. 2019.

Rok za formalna vprašanja natečajnikov: 6. 9. 2019.

Razpisna dokumentacija dostopna na https://www.zaps.si/index.php?m_id=NATECAJI_AKTUALNI