Odprti, projektni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za: MINIPLEKS MESTNEGA KINA

Zaključen: 5. 3. 2020

Datum objave: 23. 12. 2019
Rok za prijavo: 5. 3. 2020

Objava: na portalu javnih naročil pod številko:JN008887/2019-I01.

Rok za vsebinska vprašanja natečajnikov: 7. 2. 2020.

Rok za formalna vprašanja natečajnikov: 25. 2. 2020.

Razpisno dokumentacija dostopna na http://www.zaps.si/index.php?m_id=natecaji_aktualni