Odstranitev objektov ali naprav, predmetov iz javnih površin in njihovo skladiščenje

Zaključen: 5. 3. 2013

Datum objave: 20. 2. 2013
Rok za prijavo: 5. 3. 2013

Številka: 430-1078/2012-3, oznaka JN: 12/210086.

Objava na Portalu javnih naročil: JN1905/2013.

Razpisne datoteke