Odstranitev škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia z zemljišč v lasti Mestne občine Ljubljana v letih 2013 in 2014

Zaključen: 31. 5. 2013 , odpiranje prijav: 31. 5. 2013

Datum objave: 16. 5. 2013
Rok za prijavo: 31. 5. 2013 do 9.00 ure.
Odpiranje prijav: 31. 5. 2013 ob 10.00 uri, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, II. nadstropje, sejna soba, Ljubljana.

Objava na Portalu javnih naročil: JN5753/2013.


 

Razpisne datoteke