Odstranjevanje površinskih nelegalno odloženih odpadkov, ki vsebujejo azbest na zemljiščih MOL

Zaključen: 24. 7. 2012

Datum objave: 10. 7. 2012
Rok za prijavo: 24. 7. 2012

Številka: 430-123/2012-14, JN: 7560-12-120035

Objava na Portalu javnih naročil: JN7425/2012.

Razpisne datoteke