Okoljsko poročilo k petim spremembam in dopolnitvam OPN MOL ID

Zaključen: 28. 12. 2023 , odpiranje prijav: 28. 12. 2023

Datum objave: 8. 12. 2023
Rok za prijavo: 28. 12. 2023 do 12:00, e-JN
Odpiranje prijav: 28. 12. 2023 ob 14:00, e-JN

Rok za vprašanja: 18. 12. 2023, do 10:00

Številka objave JN na portalu javnih naročil RS in povezava na objavo: JN008141/2023-W01;

Številka objave popravka JN na portalu javnih naročil RS in povezava na objavo: JN008141/2023-K01, 19.12.2023.

V projektni nalogi navedena gradiva, ki jih je pri izdelavi naloge »Okoljsko poročilo k petim spremembam in dopolnitvam OPN MOL ID« treba upoštevati, in niso del uradnih podatkov in evidenc ali uradni akti in predpisi, so na vpogled na spletni strani: https://www.ljubljana.si/ ali v INDOK-u naročnika, na naslovu Mestna občina Ljubljana, Oddelek za urejanje prostora, Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana. Ogled je možen vsak delovni dan od 9:00 do 12:00 ure, do oddaje ponudb, po predhodni najavi na telefonski številki +386 1 306 1504

Razpisne datoteke