»Okoljsko poročilo k spremembam in dopolnitvam OPN MOL ID«

Zaključen: 11. 10. 2013 , odpiranje prijav: 11. 10. 2013

Datum objave: 17. 9. 2013
Rok za prijavo: 11. 10. 2013 do 9:00 ure.
Odpiranje prijav: 11. 10. 2013 ob 10:00 uri, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1/II. nadstropje, Ljubljana

Številka: 430-1023/2013-; Oznaka JN: 7560-13-200090

Objava na na Portalu javnih naročil 17. 9. 2013: JN11789/2013.

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj  4. 10. 2013 do 12:00 ure.
 

Razpisne datoteke