Okvirni sporazum za izvajanje cenitev nepremičnin za MOL za obdobje 2017-2018

Zaključen: 16. 12. 2016 , odpiranje prijav: 16. 12. 2016

Datum objave: 25. 11. 2016
Rok za prijavo: 16. 12. 2016 do 9.00 ure.
Odpiranje prijav: 16. 12. 2016 ob 11.00 uri, MOL, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana (II. nadstropje, Sejna soba).

Objava na Portalu javnih naročil pod številko: JN007489/2016-W01.

Vprašanja ponudnikov do roka 6.12.2016 do 10.00 ure;

Rok za odgovore na vprašanja ponudnikov 8.12.2016;