Opravljanje storitev čiščenja vrtca Ledina

Zaključen: 5. 12. 2013 , odpiranje prijav: 5. 12. 2013

Datum objave: 24. 10. 2013
Rok za prijavo: 5. 12. 2013 do 9:00 ure.
Odpiranje prijav: 5. 12. 2013 ob 10:00 uri, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1/II. nadstropje, Ljubljana.

Številka: 430-1368/2013-3, Oznaka JN: 13/600041

Objava na Portalu javnih naročil: JN 13598/2013

Dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo zahtevajte preko Portala javnih naročil RS najkasneje do vključno 26. 11. 2013 do 12.00 ure.

Razpisne datoteke