OŠ Dravlje - celovita prenova kuhinje, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki

Zaključen: 4. 9. 2023 , odpiranje prijav: 4. 9. 2023

Datum objave: 18. 8. 2023
Rok za prijavo: 4. 9. 2023 do 12:00, e-JN
Odpiranje prijav: 4. 9. 2023 ob 14:00, e-JN

Vprašanja ponudnikov do 28. 8. 2023 do 10.00 ure.

Objava na Portalu JN pod številko objave JN005397/2023-W01.