Osnovna šola Kolezija - celovita sanacija objekta na Splitski 13

Zaključen: 5. 5. 2021

Datum objave: 19. 4. 2021
Rok za prijavo: 5. 5. 2021 do 12:00 ure

Vprašanja ponudnikov do 28. 4. 2021 do 10.00 ure.

Objava na Portalu JN pod številko objave JN002442/2021-B01.

Razpisne datoteke