Ponudniki čistil - strokovni dialog

Zaključen: 22. 2. 2013

Datum objave: 15. 2. 2013
Rok za prijavo: 22. 2. 2013

Številka: 430-3/2013-8

Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, poziva vse
zainteresirane ponudnike čistil in čistilnih sredstev za področje kuhinj, pralnic in objektne higiene, da
pristopijo k strokovnemu dialogu za izvedbo priprave specifikacij navedenih področij.

Naročnik odpira strokovni dialog na podlagi 69. člena veljavnega Zakona o javnem naročanju in
večjega števila javnih naročil, ki jih namerava izvesti v letošnjem letu, v sodelovanju z javnimi
zavodi MOL.

Strokovni dialog bo potekal v več krogih, na sedežu Službe za javna naročila. Predviden termin
pričetka dialoga je v času od 25. do 28. februarja 2013. Dnevni red prvega strokovnega dialoga bodo
zainteresirani ponudniki dobili v naknadnem vabilu.

Vse zainteresirane ponudnike naročnik prosi, da svoj interes izkažejo s kratko pisno prijavo na
elektronski naslov: mitja.predovnik@liubljana.siPrijave sprejemamo do petka 22. februarja 2013
do 12.00 ure.
 

Razpisne datoteke