Pooblastilo za sklenitev aneksa k Okvirnemu sporazumu o dobavi električne energije – tokovine s 50 % deležem električne energije iz obnovljenih virov.

Zaključen: 4. 12. 2013

Datum objave: 29. 11. 2013
Rok za prijavo: 4. 12. 2013

Št.: 430-892/2011-174.

Razpisne datoteke