Poslovni najem petih avtomobilov za potrebe Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana

Zaključen: 9. 1. 2015 , odpiranje prijav: 9. 1. 2015

Datum objave: 23. 12. 2014
Rok za prijavo: 9. 1. 2015 do 9.00 ure.
Odpiranje prijav: 9. 1. 2015 ob 11.00 uri, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1/II. nadstropje, Ljubljana.

Objava na Portalu JN je NMV5845/2014.

ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ:  2. 1. 2015 do 10:00 ure.