Poslovni najem protokolarnega službenega vozila za 3 leta

Zaključen: 18. 7. 2011

Datum objave: 7. 7. 2011
Rok za prijavo: 18. 7. 2011

Številka: 430-705/2011-3
Oznaka JN: 11/210068

Objava na Portalu javnih naročil NMV2270/2011.