Poslovni najem protokolarnega vozila MOL in službenega vozila JSS MOL za 5 let

Zaključen: 17. 4. 2015 , odpiranje prijav: 17. 4. 2015

Datum objave: 7. 4. 2015
Rok za prijavo: 17. 4. 2015 do 9:00 ure.
Odpiranje prijav: 17. 4. 2015 ob 10.00 uri, Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana (II. nadstropje, Sejna soba).

Objava na Portalu JN: NMV1838/2014.

Razpisne datoteke