Poslovni najem službenih vozil

Zaključen: 19. 2. 2014 , odpiranje prijav: 19. 2. 2014

Datum objave: 10. 1. 2014
Rok za prijavo: 19. 2. 2014 do 11. ure.
Odpiranje prijav: 19. 2. 2014 ob 13. uri,

Številka: 430-1145/2013-3; Oznaka JN: 7560-13-210097

Objava na Portalu javnih naročil dne JN381/2014.

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: 10. 2. 2014 do10. ure.