Prestavitev javne kanalizacije ob Pesarski cesti zaradi gradnje športnega objekta

Zaključen: 20. 3. 2017 , odpiranje prijav: 20. 3. 2017

Datum objave: 8. 3. 2017
Rok za prijavo: 20. 3. 2017 do 10.00 ure.
Odpiranje prijav: 20. 3. 2017 ob 11.00 uri, MOL, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana (II. nadstropje, Sejna soba).

Objava na Portalu JN pod številko JN001722/2017-W01. Javno odpiranje ponudb: 20.3.2017 ob 11:00 na naslovu: Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1/II. nadstropje, 1000 Ljubljana.

Razpisne datoteke