Prevajalske storitve in tolmačenje

Zaključen: 12. 4. 2013

Datum objave: 28. 3. 2013
Rok za prijavo: 12. 4. 2013

Številka: 430-1509/2011-7; Oznaka JN: 11/210100.

Objavi na Portalu javnih naročil: NMV702/2013.