Projektni natečaj – arhitekturno urbanistični javni anonimni natečaj za Center Barje

Zaključen: 15. 3. 2019

Datum objave: 31. 12. 2018
Rok za prijavo: 15. 3. 2019

Rok za vprašanja ponudnikov-natečajnikov: 8.2.2019.

Predvidena odločitev: 19.4.2019.

Objava: na portalu javnih naročil pod številko: JN008844/2018-I01.

Na strani ZAPS je objavljena razpisno dokumentacija