Računalniško usposabljanje starejših prebivalcev MOL

Zaključen: 15. 5. 2015

Datum objave: 6. 5. 2015
Rok za prijavo: 15. 5. 2015 do 9:00 ure.

Povabilo k predložitvi informativne ponudbe

Vprašanje

A li je potrebno predložiti v ponudbi tudi finančno zavarovanje za resnost ponudbe?

Odgovor

Finančnega zavarovanja za resnost ponudbe ni potrebno predložiti.

Razpisne datoteke