Razpis za izbiro koncesionarja za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti MOL v obliki javno zasebnega partnerstva – EOL 4 za SKLOP 1 IN 2

Zaključen: 30. 5. 2022

Datum objave: 26. 4. 2022
Rok za prijavo: 30. 5. 2022

Objava na portalu JN pod številko objave: JN002797/2022-U01.

Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/442904/OBJAVA_NA_URL.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: http://www.s-procurement.si.