Rekonstrukcija Čufarjeve ulice med Resljevo cesto in Kotnikovo ulico - druga faza, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki

Zaključen: 7. 2. 2024 , odpiranje prijav: 7. 2. 2024

Datum objave: 24. 1. 2024
Rok za prijavo: 7. 2. 2024 do 12:00, e-JN
Odpiranje prijav: 7. 2. 2024 ob 14:00, e-JN

Predmet javnega naročila je druga faza rekonstrukcije Čufarjeve ulice med Resljevo cesto in Kotnikovo ulico in je opredeljen v popisih del (priloga A), tehničnem poročilu PZI projektne dokumentacije (priloga B) in v vzorcih pogodb (priloga C/1, C/2 in C/3). V projektu kot investitor gradbenih del za potrebe izvedbe dela rekonstrukcije Čufarjeve ulice med Resljevo cesto in Kotnikovo ulico v Ljubljani nastopa Energetika Ljubljana d.o.o. in kot investitor obnove vodovodnega in kanalizacijskega omrežja JP VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.. V popisih so upoštevana določila Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/2017), in sicer na način, da se bo pri gradnji smiselno upoštevalo okoljske vidike, pri nabavi opreme pa se bo nabavilo okoljsko manj obremenjujoče blago, ki je proizvedeno iz okoljsko manj obremenjujočih materialov in z okoljsko manj obremenjujočimi procesi.

Vprašanja ponudnikov do 1. 2. 2024 do 10.00 ure.

Objava na Portalu JN pod številko objave JN000363/2024-SL1/01.

Razpisne datoteke