Rekonstrukcija Zvezne ulice (Flajšmanove ulice) med Šmartinsko in Kavčičevo cesto in izgradnja javnega vodovoda zaradi gradnje večstanovanjskih objektov na območju OPPN 385-Zvezna ulica, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki

Zaključen: 8. 7. 2024 , odpiranje prijav: 8. 7. 2024

Datum objave: 14. 6. 2024
Rok za prijavo: 8. 7. 2024 do 12:00. e-JN
Odpiranje prijav: 8. 7. 2024 ob 14:00, e-JN

Vprašanja ponudnikov do 27. 6. 2024 do 10.00 ure.

Objava na Portalu JN pod številko objave JN004149/2024-SL1/01.