Sanacija nekdanjega vojaškega odpada na VVO območju in ureditev vrtičkov

Zaključen: 6. 8. 2013 , odpiranje prijav: 6. 8. 2013

Datum objave: 16. 7. 2013
Rok za prijavo: 6. 8. 2013 do 10:00 ure.
Odpiranje prijav: 6. 8. 2013 ob 11:00 uri, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, II. nadstropje, sejna soba, Ljubljana

Objava na Portalu javnih naročil: JN 8858/2013.

Obrazci

Razpisne datoteke