Skupno javno naročilo za izbiro izvajalcev storitev varovanja za potrebe MOL, Pionirskega doma – Centra za kulturo mladih, SMG Ljubljana, MKL in JZ Šport Ljubljana

Rok za prijavo: 13. 5. 2019

Datum objave: 10. 4. 2019
Rok za prijavo: 13. 5. 2019 do 10:00, e-JN
Odpiranje prijav: 13. 5. 2019 ob 10:01, e-JN

Rok za vprašanja: 25.4.2019 do 10:00.

Objava na Portalu JN pod številko: JN002172/2019-B01.

Razpisne datoteke