Spremljanje medijev za potrebe Mestne občine Ljubljana in Javnega Holdinga Ljubljana d.o.o.

Zaključen: 20. 5. 2013 , odpiranje prijav: 20. 5. 2013

Datum objave: 9. 5. 2013
Rok za prijavo: 20. 5. 2013 do 12.00 ure.
Odpiranje prijav: 20. 5. 2013 ob 13.00 uri, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, sejna soba.

Objava na Portalu javnih naročil: JN5389/2013.