Stiška ulica 1-Levstikov trg 9- Gallusovo nabrežje 35, Izvedba GOI del pri obnovi treh uličnih pročelij s stavbnim pohištvom na stavbi na naslovu Stiška ulica 1 – Levstikov trg 9- Gallusovo nabrežje 35 v Ljubljani v okviru programa LMM

Zaključen: 30. 7. 2018 , odpiranje prijav: 30. 7. 2018

Datum objave: 18. 7. 2018
Rok za prijavo: 30. 7. 2018 e-JN do 9:00 ure
Odpiranje prijav: 30. 7. 2018 e-JN ob 9:05 uri

Javno naročilo zajema izvedbo gradbeno -obrtniških del pri obnovi treh uličnih pročelij s stavbnim pohištvom na stavbi na naslovu Stiška ulica 1-Levstikov trg 9 - Gallusovo nabrežje 35 v Ljubljani.

Objava na portalu JN: 004945/2018-W01.

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.07.2018 15:00 ure.