Strokovni dialog - ponudniki pleničk

Zaključen: 26. 3. 2013

Datum objave: 22. 3. 2013
Rok za prijavo: 26. 3. 2013

Številka:430-3/2013-11.

Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, poziva vse zainteresirane ponudnike pleničk in vlažilnih robčkov za področje vrtcev, da pristopijo k strokovnemu dialogu za izvedbo priprave specifikacij navedenih področij.

Naročnik odpira strokovni dialog na podlagi 69. člena veljavnega Zakona o javnem naročanju in večjega števila javnih naročil, ki jih namerava izvesti v letošnjem letu, v sodelovanju z javnimi zavodi MOL.
 

Strokovni dialog bo potekal v več krogih, na sedežu Službe za javna naročila. Predviden termin pričetka dialoga je v času od 28. marca do 5. aprila 2013. Dnevni red prvega strokovnega dialoga bodo zainteresirani ponudniki dobili v naknadnem vabilu.
 

Vse zainteresirane ponudnike naročnik prosi, da svoj interes izkažejo s kratko pisno prijavo na elektronski naslov: mitja.predovnik@liubljana.si. Prijave sprejemamo do torka 26. marca 2013 do 12.00 ure.

Razpisne datoteke