Sukcesivna dobava čistil in čistilnih pripomočkov ter papirne galanterije z upoštevanjem okoljskih vidikov za potrebe vrtca Mojca

Zaključen: 11. 3. 2016 , odpiranje prijav: 11. 3. 2016

Datum objave: 23. 2. 2016
Rok za prijavo: 11. 3. 2016 do 9:00 ure.
Odpiranje prijav: 11. 3. 2016 ob 12.00 uri, MOL, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana (II. nadstropje, Sejna soba).

Objava na Portalu javnih naročil: NMV1069/2016.

Objava popravka JN na Portalu javnih naročil: NMV1317/2016.

Objava popravka JN na Portalu javnih naročil: NMV1368/2016.

Vprašanja ponudnikov preko portala JN : 04.03.2016 do 12.00 ure.

Razpisne datoteke