Sukcesivna dobava konvencionalnih živil in živil iz shem kakovosti po sklopih za obdobje treh let za potrebe Vrtca Najdihojca

Zaključen: 22. 12. 2023 , odpiranje prijav: 22. 12. 2023

Datum objave: 20. 11. 2023
Rok za prijavo: 22. 12. 2023 do 12:00, e-JN
Odpiranje prijav: 22. 12. 2023 ob 14:00, e-JN

Rok za vprašanja: 04.12.2023 do 10.00.

Objava na portalu javnih naročil pod številko: JN007659/2023-B01.

Razpisne datoteke