Sukcesivna dobava konvencionalnih živil in živil iz shem kakovosti po sklopih za potrebe Vrtca Galjevica

Zaključen: 26. 6. 2023 , odpiranje prijav: 26. 6. 2023

Datum objave: 25. 5. 2023
Rok za prijavo: 26. 6. 2023 do 12:00, e-JN
Odpiranje prijav: 26. 6. 2023 ob 14:00, e-JN

Rok za vprašanja: 15. 6. 2023, do 12:00, preko Portala javnih naročil.

Objava na Portalu javnih naročil pod številko objave: JN003222/2023-B01.

Razpisne datoteke