Sukcesivna dobava pisarniškega materiala za potrebe Mestne uprave Mestne občine Ljubljana in Mestne knjižnice Ljubljana

Zaključen: 21. 4. 2022 , odpiranje prijav: 21. 4. 2022

Datum objave: 21. 3. 2022
Rok za prijavo: 21. 4. 2022 do 11.00, e-JN
Odpiranje prijav: 21. 4. 2022 ob 13.00, e-JN

Rok za vprašanja ponudnikov: 6. 4. 2022 do 12.00 ure.

Objava na Portalu javnih naročil pod številko objave: JN001766/2022-B01.

Razpisne datoteke