Sukcesivna dobava plastične galanterije in pripomočkov za čiščenje za potrebe Vrtca Šentvid za obdobje štirih let

Zaključen: 16. 9. 2020 , odpiranje prijav: 16. 9. 2020

Datum objave: 1. 9. 2020
Rok za prijavo: 16. 9. 2020 do 9:00 ure, e-JN
Odpiranje prijav: 16. 9. 2020 ob 9:01 uri, e-JN

Rok za vprašanja: 9. 9. 2020 do 10:00 ure.

Objava na portalu javnih naročil pod številko JN005429/2020-W01.