Sukcesivna dobava živil po sklopih za obdobje 2 let in 4 mesecev za potrebe OŠ Riharda Jakopiča

Zaključen: 28. 5. 2018 , odpiranje prijav: 28. 5. 2018

Datum objave: 23. 4. 2018
Rok za prijavo: 28. 5. 2018 do 10:00 ure
Odpiranje prijav: 28. 5. 2018 ob 11:00 uri

Objava: na portalu javnih naročil pod številko: JN002653/2018-B01.


Rok za vprašanja ponudnikov: 10. 5. 2018 do 12:00 ure.

Razpisne datoteke