Sukcesivna dobava živil po sklopih za obdobje treh let za potrebe OŠ Nove Fužine

Zaključen: 2. 11. 2020 , odpiranje prijav: 2. 11. 2020

Datum objave: 29. 9. 2020
Rok za prijavo: 2. 11. 2020 do 10.00, e-JN
Odpiranje prijav: 2. 11. 2020 on 10:01, e-JN

Rok za vprašanja: 20.10.2020 do 10:00.

Objava na Portalu JN pod številko JN005998/2020-B01.

Razpisne datoteke