Sukcesivna dobava živil po sklopih za obdobje treh let za potrebe OŠ Oskarja Kovačiča

Zaključen: 10. 4. 2018 , odpiranje prijav: 11. 4. 2018

Datum objave: 7. 3. 2018
Rok za prijavo: 10. 4. 2018 do 10.00 ure
Odpiranje prijav: 11. 4. 2018 ob 10.00 uri, MOL, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana

Rok za vprašanja ponudnikov: 26. 3. 2018 do 10.00 ure.

Objava: na portalu javnih naročil pod številko: JN001370/2018-B01.

Razpisne datoteke