Sukcesivna dobava živil po sklopih za obdobje treh let za potrebe OŠ Riharda Jakopiča

Zaključen: 26. 10. 2020 , odpiranje prijav: 26. 10. 2020

Datum objave: 28. 9. 2020
Rok za prijavo: 26. 10. 2020 do 10.00 ure; portal e-JN
Odpiranje prijav: 26. 10. 2020 ob 10:10 uri; portal e-JN

Rok za vprašanja ponudnikov: 9. 10. 2020 do 10.00.

Objava: na portalu javnih naročil pod številko: JN005971/2020-B01.

Razpisne datoteke