Sukcesivna dobava živil po sklopih za obdobje treh let za potrebe Osnovne šole Danile Kumar

Zaključen: 3. 5. 2018 , odpiranje prijav: 3. 5. 2018

Datum objave: 28. 3. 2018
Rok za prijavo: 3. 5. 2018 do 10:00 ure
Odpiranje prijav: 3. 5. 2018 ob 13.00 uri

 Rok za vprašanja je do 20. 4. 2018 do 10.00 ure.

Objava na portalu javnih naročil: N002041/2018-B01.

Razpisne datoteke