Sukcesivna dobava živil po sklopih za obdobje treh let za potrebe Osnovne šole dr. Vita Kraigherja

Zaključen: 11. 6. 2021 , odpiranje prijav: 11. 6. 2021

Datum objave: 12. 5. 2021
Rok za prijavo: 11. 6. 2021 do 10.00 ure; portal e-JN
Odpiranje prijav: 11. 6. 2021 ob 10.10 uri; portal e-JN

Rok za vprašanja ponudnikov: 25. 5. 2021 do 10.00 ure.


Objava: na portalu javnih naročil pod številko: JN003041/2021-B01.

Razpisne datoteke