Sukcesivna dobava živil po sklopih za obdobje treh let za potrebe Osnovne šole Franceta Bevka

Zaključen: 4. 1. 2019 , odpiranje prijav: 4. 1. 2019

Datum objave: 29. 11. 2018
Rok za prijavo: 4. 1. 2019 do 10.00 , e-JN
Odpiranje prijav: 4. 1. 2019 ob 10.01, e-JN

Rok za vprašanja je do 19. 12. 2018 do 12.00.

Objava na portalu javnih naročil: JN008237/2018-B01.

Razpisne datoteke