Sukcesivna dobava živil po sklopih za obdobje treh let za potrebe Osnovne šole Milana Šuštaršiča

Zaključen: 23. 7. 2018 , odpiranje prijav: 23. 7. 2018

Datum objave: 15. 6. 2018
Rok za prijavo: 23. 7. 2018 E-oddaja do 10.00 ure
Odpiranje prijav: 23. 7. 2018 E-odpiranje ob 10.01 uri

Rok za vprašanja je do 2. 7. 2018 do 9.00 ure.

Objava na portalu javnih naročil: JN004009/2018-B01.

Rezultati razpisa