Sukcesivna dobava živil po sklopih za obdobje treh let za potrebe Osnovne šole Poljane

Zaključen: 5. 10. 2021 , odpiranje prijav: 5. 10. 2021

Datum objave: 7. 9. 2021
Rok za elektronsko predložitev ponudb: : 5. 10. 2021 do 12.00
Elektronsko odpiranje ponudb: : 5. 10. 2021 ob 12.10 uri

Rok za vprašanja: 14.9.2021 do 10.00.

Objava na portalu javnih naročil pod številko JN006118/2021-B01

Razpisne datoteke