JN004473/2018-B01.

" />

Sukcesivna dobava živil po sklopih za obdobje treh let za potrebe Osnovne šole Poljane

Zaključen: 10. 8. 2018 , odpiranje prijav: 10. 8. 2018

Datum objave: 2. 7. 2018
Rok za prijavo: 10. 8. 2018 do do 10.00 ure, e-JN
Odpiranje prijav: 10. 8. 2018 e-JN ob ob 10:30 uri

Rok za vprašanja: 20. 07. 2018 do 10.00 ure.

Objava na portalu javnih naročil pod številko JN004473/2018-B01.

Razpisne datoteke