Sukcesivna dobava živil po sklopih za obdobje treh let za potrebe Osnovne šole Vide Pregarc

Zaključen: 4. 5. 2022 , odpiranje prijav: 4. 5. 2022

Datum objave: 1. 4. 2022
Rok za prijavo: 4. 5. 2022 do 12:00, e-JN
Odpiranje prijav: 4. 5. 2022 ob 14:00 , e-JN

Rok za vprašanja: 15.04.2022 do 12:00.

Objava na portalu javnih naročil pod številko: JN002104/2022-B01.

Razpisne datoteke