Sukcesivna dobava živil po sklopih za obdobje treh let za potrebe Osnovne šole Vodmat

Zaključen: 2. 10. 2018 , odpiranje prijav: 2. 10. 2018

Datum objave: 12. 9. 2018
Rok za prijavo: 2. 10. 2018 do 10:00, e-JN
Odpiranje prijav: 2. 10. 2018 ob 10:15 - e-JN

Rok za vprašanja: 25. 09. 2018 do 10:00.

Objava na portalu javnih naročil pod številko JN006309/2018-W01.

Razpisne datoteke