Sukcesivna dobava živil po sklopih za obdobje treh let za potrebe Viških Vrtcev

Zaključen: 4. 5. 2018 , odpiranje prijav: 7. 5. 2018

Datum objave: 26. 3. 2018
Rok za prijavo: 4. 5. 2018
Odpiranje prijav: 7. 5. 2018 ob 12.00 uri, MOL, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana

Rok za vprašanja ponudnikov: 17. 4. 2018 do 10.00 ure.

Objava: na portalu javnih naročil pod številko: JN001941/2018-B01.